بیمه ایران

(1392/03/16 )

بانک سامان به عنوان یکی از بانک‌های عامل در نظام دریافت و پرداخت بیمه ایران با عقد قرارداد با توتان، همکاری خود را در این طرح آغاز کرد. در این قرارداد بانک سامان و توتان، با ارایه خدمات پرداخت الکترونیک از کانال های مختلف و پیاده‌سازی سامانه دپا و اتصال آن به سامانه‌های مشتریان بیمه ایران فرآیند دریافت و پرداخت بیمه ایران را تسهیل می‌نمایند.