بیمه ایران

(1394/09/03)

شرکت سمات وابسته به بانک توسعه تعاون به منظور ارایه خدمات پرداخت به شرکت بیمه ایران جهت پیاده سازی سامانه دپا با شرکت توتان قرارداد منعقد نمود.
همچنین در این قرارداد توتان مسوولیت نصب دستگاه‌های پایانه فروش، اتصال و تعریف حساب تسویه پایانه‌های مذکور و راه اندازی کانال USSD برای خدمات شرکت بیمه ایران را نیز به عهده دارد.