ایران خودرو

(1393/08/22 )

شرکت سمات به نمایندگی از بانک توسعه تعاون طی قراردادی با شرکت توتان به منظور ارایه خدمات دریافت و پرداخت الکترونیکی به شرکت ایران خودرو شامل، تامین، استقرار و پشتیبانی دستگاه‌های پایانه‌فروش با پیاده‌سازی خدمات دپا همکاری خود را آغاز کرد.