توتان

(1394/01/30)

بانک تجارت جهت پیاده‌سازی سامانه‌ی جامع دپا در خصوص ارایه خدمات دریافت و پرداخت الکترونیکی در دفاتر نمایندگی‌های بیمه ایران، با توتان قراردادی منعقد نمود.
این سامانه با امکان اتصال سامانه‌های بانک و بیمه ایران به دستگاه‌های پایانه فروش مستقر در نمایندگی‌های مجاز بیمه ایران، قابلیت تبادل تراکنش‌های فیمابین را فراهم می‌نماید.