ایران خودرو

(1392/09/23 )

شرکت گروه صنعتی ایران خودرو به عنوان بزرگترین خودروساز کشور، سرویس کاوش از مجموعه خدمات دپا (راه‌حل انحصاری دریافت و پرداخت الکترونیکی توتان) را به عنوان راه‌حل منحصربه‌فرد پرداخت‌های شناسه‌دار خود در حوزه پایانه‌فروش انتخاب نمود و با توتان قرارداد بست. در این قرارداد تمام نقاط فروش ایرانخودرو به دستگاه‌های پایانه‌فروش توتان مجهز خواهد شد.