سماوات

(1393/08/06 )

شرکت پتنا برای بهره‌مندی از خدمت سماوات از مجموعه خدمات دپا با توتان وارد همکاری شد. در این پروژه توتان علاوه بر خدمات ارایه شده در سامانه دپا مسوولیت نصب،پرستاری و پشتیبانی دستگاه‌های پایانه فروش مورد نظر شرکت پتنا را نیز برعهده دارد.